POLITICA DE CONFIDETIALITATE

Informații generale în conformitate cu solicitările GDPR 2018

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă o prioritate pentru Sinestezic, respectiv Sinestezic SRL, cu sediul în Baia Mare, str. Mihai Eminescu nr. 133F, CUI 36038995, în calitate de operator de date. Prin urmare, Sinestezic urmărește în permanență asigurarea prelucrării datelor cu caracter personal în strictă conformitate cu principiile privind protecția datelor.

Prezenta Politică privind protecția datelor cu caracter personal (“Politica“) vizează prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor sinestezic.ro (“shop“, “site-ul“), respectiv vizitatorilor site-ului și ale clienților, a potențialilor angajați și se aplică datelor colectate prin intermediul Paginii de internet, precum și altor date cu caracter personal pe care le colectăm prin serviciul de e-mail sau alte contacte offline, spre exemplu datele preluate la comenzi în cadrul showroom-ului sau la expoziții cu vânzare și târguri de modă.

Politica este elaborată în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date („Regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal”) și conține informații privind cerințele aplicabile protecției prelucrării datelor cu caracter personal.

Scopurile și temeiurile prelucrării

Sinestezic colectează și prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele cazuri:

În cazul în care sunteți utilizator al Paginii de internet

Utilizăm datele cu caracter personal colectate de la dumneavoastră în momentul accesării paginii de internet în scopul de a monitoriza traficul și îmbunătăți conținutul Site-ului. Baza legală pe care se întemeiază această activitate de prelucrare a datelor constă în interesul nostru legitim de a asigura funcționarea corespunzătoare a site-ului societății, precum și îmbunătățirea site-ului.

Categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate în acest context vizează ora și data accesării site-ului și adresa IP de la care a fost accesat site-ul.

În cazul în care sunteți abonat la newsletter-ul Sinestezic din proprie inițiativă, prin exprimare precisă a acestui lucru, prin bifă a căsuței ce anunță acest lucru disponibilă pe site și în pașii de comandă sau prin orice altă campanie prin care vă dați acceptul de a intra în comunitatea online a abonaților noștri.

De asemenea, putem utiliza datele dumneavoastră de contact în scopul de a vă trimite, în format electronic, materiale informative cu privire la campaniile de comunicare și marketing Sinestezic care prezintă interes pentru dumneavoastră, dar numai dacă v-ați abonat, și, prin urmare, v-ați dat acordul în mod expres cu privire la această prelucrare.

Foarte important de știut este faptul că vă puteți retrage acordul în orice moment exprimându-vă astfel opțiunea de a nu mai primi note informative în viitor, făcând clic pe link-ul “Dezabonare” în momentul primirii e-mail-ului respectiv sau scriindu-ne la adresa studio@sinestezic.com

Categoriile de date prelucrate în acest context sunt, în general, numele și prenumele dumneavoastră, adresa de e-mail, numărul de telefon, pe care ni le comunicați în mod direct, de exemplu la momentul completării secțiunii de abonare disponibilă pe Pagina de internet.

În cazul în care sunteți participant la evenimentele organizate de Sinestezic

Utilizăm datele dumneavoastră relevante cu caracter personal în scopul pregătirii și permiterii participării la evenimentele Sinestezic. De exemplu, poate fi necesar să utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal relevante pentru realizarea unor evenimente privind domenii de interes pentru dumneavoastră. În acest caz, baza legală pe care se întemeiază prelucrarea datelor cu caracter personal este reprezentată de executarea contractului nostru.

Comunicarea cu dumneavoastră

Utilizăm datele dumneavoastră de contact în scopul comunicării cu dumneavoastră cu privire la orice aspecte relevante privind detalii despre comenzi, stadiul comenzii sau orice alt detaliu relevant în acest sens. De asemenea, baza legală pe care se întemeiază prelucrarea datelor cu caracter personal este reprezentată de executarea contractului nostru.

Categoriile de date prelucrate în acest context sunt, în general, numele și prenumele dumneavoastră, adresa de e-mail, numărul de telefon, precum și alte date cu caracter personal pe care este posibil să ni le comunicați în mod direct, cum ar fi măsuri corporale sau alte adrese solicitate pentru livrare.

În cazul în care sunteți candidați pentru ocuparea unui post în cadrul Sinestezic

Utilizăm datele cu caracter personal din CV-urile pe care le primim în scopul de a evalua calificările deținute de candidați pentru a putea ocupa o anumită funcție în cadrul firmei noastre. Baza legală pe care se întemeiază prelucrarea constă în încheierea și executarea contractului relevant.

Categoriile de date care sunt prelucrate în cadrul relației dintre societate și dumneavoastră vizează numele, adresa de e-mail, numărul de telefon, domiciliul, date cu caracter personal incluse în CV-uri, date privind educația și formarea profesională, calificări profesionale, precum și alte date cu caracter personal care ne pot fi furnizate de către dumneavoastră în mod direct.

În cazul în care contactați sau vizitați showroom-ul Sinestezic și plasați o comandă

Utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a asigura securitatea sediului, activelor și personalului societății. În acest caz, baza legală pe care se întemeiază prelucrarea datelor cu caracter personal constă în interesul legitim al Sinestezic de a proteja sediul, activele și personalul societății.

Categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate în acest context vizează numele și alte date cu caracter personal care ne pot fi furnizate de dumneavoastră în mod direct. Menționăm că acestea nu sunt stocate în alte scopuri.

În cazul în care sunteți partener contractual al Sinestezic

Menținerea relației contractuale cu dumneavoastră

Utilizăm datele dumneavoastră relevante cu caracter personal în scopul menținerii relației contractuale cu dumneavoastră. În acest caz, baza legală pe care se întemeiază prelucrarea datelor cu caracter personal este reprezentată de executarea contractului nostru.

Comunicarea cu dumneavoastră

Utilizăm datele dumneavoastră de contact în scopul comunicării cu dumneavoastră cu privire la orice aspecte relevante privind domeniul de activitate vizat (de exemplu, informații cu privire la stocuri, materiale, intervale orare de disponibilitate). De asemenea, baza legală pe care se întemeiază prelucrarea datelor cu caracter personal este reprezentată de executarea contractului nostru.

Categoriile de date prelucrate în contextul relației noastre cu dumneavoastră sunt numele dumneavoastră, adresa de e-mail, numărul de telefon, adresa, precum și alte date cu caracter personal pe care ni le puteți pune la dispoziție în mod direct.

În cazul în care sunteți un reprezentant, o persoană de contact, un salariat sau alt colaborator al unui partener contractual al Sinestezic

Menținerea relației noastre contractuale cu partenerul nostru contractual

Utilizăm datele dumneavoastră relevante cu caracter personal în scopul de a menține relația noastră contractuală cu partenerul nostru contractual. În acest caz, baza legală pentru prelucrare este reprezentată de interesul legitim de a asigura gestionarea corespunzătoare a relației contractuale.

Comunicarea cu dumneavoastră

Utilizăm datele dumneavoastră de contact în scopul comunicării cu dumneavoastră cu privire la orice aspecte relevante privind domeniul de activitate vizat. De asemenea, în acest caz, baza legală pentru prelucrare este reprezentată de interesul legitim de a asigura gestionarea adecvată a relației contractuale.

În toate situațiile, datele vor fi furnizate fie în mod direct de către dumneavoastră, fie de către partenerul contractual. Categoriile de date prelucrate în acest context sunt, în general, numele dumneavoastră, funcția, adresa de e-mail, numărul de telefon, precum și alte date cu caracter personal puse la dispoziția Sinestezic, de regulă, de către dumneavoastră, astfel cum acestea sunt necesare în vederea îndeplinirii scopurilor de mai sus.

Furnizarea datelor cu caracter personal

Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru a putea beneficia de serviciile prestate de către Sinestezic. Refuzul furnizării datelor cu caracter personal poate avea drept consecință imposibilitatea beneficierii de serviciile prestate de către Sinestezic.

Pentru activitățile de marketing direct, furnizarea datelor dumneavoastră este voluntară.

În cazul în care datele cu caracter personal trebuie comunicate de dumneavoastră în mod direct, vă rugăm să furnizați toate categoriile de date cu caracter personal solicitate în scopurile menționate mai sus.

În cazul în care furnizați către Sinestezic date cu caracter personal ale altor persoane fizice, vă rugăm să le informați, înainte de dezvăluirea datelor, despre modul în care Sinestezic intenționează să prelucreze datele, astfel cum se prevede în această Politică privind protecția datelor cu caracter personal, spre exemplu dacă doriți să primiți produsul la adresa cuiva apropiat sau ca produsul să fie ridicat de la showroom de către altcineva decât dumneavoastră, clientul nostru.

Dezvăluirea datelor cu caracter personal

În contextul îndeplinirii scopurilor de prelucrare, Sinestezic poate dezvălui datele astfel colectate către partenerii săi contractuali (de exemplu, partenerii marketplace-urilor colaboratoare), către afiliații săi ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri:

în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru prestarea serviciilor care constituie obiectul de activitate al Sinestezic;
în cazul unor campanii promoționale organizate de către Sinestezic împreună cu respectivii parteneri contractuali sau afiliați ai Sinestezic;
pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea acestei pagini de internet și a serviciilor derulate prin intermediul ei;
pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
pentru transmiterea de materiale cu caracter publicitar/promoțional, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege.

Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către Sinestezic nu vor fi transferate în afara României.

Durata prelucrării

Datele cu caracter personal sunt stocate în vederea prelucrării lor pe durata necesară atingerii scopurilor de prelucrare menționate mai sus și ulterior potrivit cerințelor din politicile noastre interne și în conformitate cu cerințele legale.

Prelucrarea datelor cu caracter personal încetează de îndată ce scopurile prelucrării sunt atinse, temeiurile juridice pentru prelucrarea datelor încetează să mai existe, iar perioada de stocare a documentelor, prevăzută de legislația privind arhivele naționale din România și reglementările locale ale Sinestezic, expiră.

Drepturile de care beneficiați

În legătură prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal descrisă prin prezenta Politică, aveți dreptul de a solicita accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării precum și dreptul de a vă opune prelucrărilor ulterioare, în limitele și condițiile prevăzute de lege, precum și dreptul la portabilitatea datelor. De asemenea, dacă alegeți să oferiți consimțământul dumneavoastră, aveți dreptul să-l retrageți în orice moment. În plus, aveți dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale cu caracter automat, precum și dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată și Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați următorul link.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate (inclusiv cu privire la modalitatea de exercitare a drepturilor indicate în această Politică), vă rugăm să vă adresați la adresa de e-mail studio@sinestezic.com.

Succint, vă asigurăm că datele dumneavoastră NU au fost date către terți, vândute sau împărășite cu parteneri. Mai mult, doar anumiți angajați lucrează direct cu clienții și au acces la aceste date.

Strict pentru buna desfășurare a activității, dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, s-au schimbat, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

Cookie-uri

Dacă lași un comentariu pe site-ul nostru, poți opta pentru salvarea în cookie-uri a numelui, adresei de email și sitului tău web. Acestea sunt pentru confortul tău, astfel nu mai trebuie să le completezi din nou când lași un alt comentariu. Aceste cookie-uri vor fi valabile un an.

Dacă ai un cont și te autentifici în acest sit, vom seta un cookie temporar pentru a determina dacă navigatorul tău acceptă cookie-uri. Acest cookie nu conține date personale și este eliminat când închizi navigatorul.

Când te autentifici, vom seta și câteva cookie-uri pentru a-ți salva informațiile de autentificare și opțiunile de afișare pe ecran. Cookie-urile de autentificare sunt păstrate două zile, iar cele pentru opțiuni de afișare pe ecran sunt păstrate un an. Dacă selectezi „Ține-mă minte”, cookie-urile tale de autentificare vor fi păstrate două săptămâni. Dacă te dezautentifici din cont, cookie-urile de autentificare vor fi eliminate.

Dacă editezi sau publici un articol, un cookie suplimentar va fi salvat în navigatorul tău. Acest cookie nu include date personale și indică pur și simplu ID-ul articolului pe care tocmai l-ai editat. El expiră după 1 zi.

Conținut înglobat de pe alte situri web

Articolele din acest sit pot include conținut înglobat (de exemplu, videouri, imagini, articole etc.). Conținutul înglobat de pe alte situri web se comporta exact la fel ca și cum vizitatorii au vizualizat un alt sit web.

Aceste situri web pot să colecteze date despre tine, să folosească cookie-uri, să înglobeze urmărirea suplimentară a terților și să-ți monitorizeze interacțiunea cu conținutul înglobat, inclusiv să-ți urmărească interacțiunea cu conținutul înglobat dacă ai un cont și ești autentificat în acel sit web.

Analitice

Folosim Google Analytics pentru a obtine statistici cu privire la numarul de vizite pe site. Datele stocate prin cookie-urile analytics sunt anonimizate.

Cu cine partajăm datele tale

Nu partajam datele dvs personale cu nici o terta parte.

Cât timp îți păstrăm datele

Dacă lași un comentariu, comentariul și metadatele lui sunt păstrate pe o perioadă nedeterminată. Așa putem recunoaște și aproba automat toate comentariile următoare în loc să le ținem într-o coadă pentru moderare.

Pentru utilizatorii (dacă există) care se înregistrează pe situl nostru web, stocăm și informațiile personale pe care le furnizează în profilul lor de utilizator. Toți utilizatorii își pot vedea, edita sau șterge informațiile personale oricând (dar nu își pot schimba numele de utilizator). De asemenea, administratorii sitului web pot vedea și edita aceste informații.

Ce drepturi ai asupra datelor tale

Dacă ai un cont sau ai lăsat comentarii pe acest sit web, poți cere să primești un fișier de export cu datele personale pe care le deținem despre tine, inclusiv toate datele pe care ni le-ai furnizat. De asemenea, ne poți cere să ștergem toate datele personale pe care le deținem despre tine. Acestea nu includ toate datele pe care suntem obligați să le păstrăm în scopuri administrative, juridice sau de securitate.

Unde îți trimitem datele

Nu trimitem datele nici unei terte parti.

Informații de contact

Datele noastre de contact sunt disponibile in totalitate pe pagina de contact.

Pentru orice cereri de informatii suplimentare ne puteti contacta. Vom incerca sa va raspundem in cel mai scurt timp posibil.

Informații suplimentare

Setarile browserului in privinta cookie-urilor

In cazul in care utilizarea cookie-urilor nu este deranjanta iar calculatorul sau echipamentul tehnic utilizat pentru navigarea pe aceasta pagina de Internet este folosit doar de catre dumneavoastra, pot fi setate termene lungi de expirare pentru stocrarea istoricului de navigare.

In cazul in care calculatorul sau echipamentul tehnic utilizat pentru navigarea pe aceasta pagina de Internet este folosit de mai multe persoane, poate fi luata in considerare setarea pentru stergerea datelor individuale de navigare de fiecare data cand browserul este inchis.

Cum pot fi oprite cookie-urile?

Dezactivarea si refuzul de a primi cookie-uri pot face aceasta pagina de Internet dificil de vizitat, atragand dupa sine limitari ale posibilitatilor de utilizare ale acesteia.
De exemplu, fara cookie-uri devine imposibila intrarea in cont si postarea de mesaje. Utilizatorii isi pot configura browserul sa respinga fisierele cookie sau sa fie acceptate cookie-uri de la o pagina de Internet anume. Aceste configurari pot fi accesate, de regula, in sectiunea „optiuni” sau in meniul de „preferinte” al browserului tau.

De asemenea, refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu inseamna ca nu veti mai primi publicitate online, ci doar ca aceasta nu va fi adaptata preferintelor si interesele dumneavoastra, evidentiate prin comportamentul de navigare.

Modificare setari cookies:

Setari cookies in Google Chrome
Setari cookies in Chrome (Android)
Setari cookies in Mozilla Firefox
Setari cookies in Safari
Setari cookies in Internet Explorer

De la care părți terțe primim date

Primim date de la Google Analytics cu statistici referitoare la trafic.

Ce decizii luăm și/sau ce profiluri realizăm automat cu datele utilizatorilor

Nu profilam utilizatorii si nu folosim datele personale pentru realizarea de sondaje pe segmente de varsta, sex sau alte clasificari.